Gizlilik İlkelerimiz

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.morapilates.com web sitesinin (“Site”) kullanımı için Kullanıcı ve/veya Üyeler’in Sitede ile paylaştığı veya Site’nin kullanımı sırasında Şirket tarafından edinilen bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada ayrıca tanım yapılmayan ifadeler ilgili metinlerde tanımlandığı şekilde kullanılmaktadır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın Üye sıfatına sahip olması halinde Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri, iş ortakları ve bağlı kuruluşlarına ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu bilgiler Kullanıcı ve/veya Üye ile Site’den temin ettikleri hizmetlere ilişkin temas kurmak, Kullanıcı ve/veya Üye’nin Site’deki tecrübesini iyileştirmek, mevcut hizmetleri geliştirmek, yeni hizmetler oluşturmak ve kişiye özel hizmetler sunmak amacıyla kullanılabileceği gibi, ilgili kişinin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Şirket bu bilgileri anonimleştirerek gelir elde etme amaçlı başka her türlü faaliyet için de kullanabilecektir. Kullanıcı ve/veya Üye, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmamak üzere Site’ye erişim sağladığı cihaz ve lokasyon bilgisi ile Site kullanım istatistiklerinin Şirket tarafından saklanıp kullanılabileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini, bu bilgilerin anonim hale getirilerek üçüncü kişilere iletilebileceğini, üçüncü kabul ve beyan eder.

Şirket, Üyeler ve Kullanıcılar’ın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar/Üyeler için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

İlgiliden ayrıca onay alınması halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderimi ve doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda Şirket’e hizmet sağlayan üçüncü kişilere iletilebilecektir. Ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden ürün ve hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla iletişime geçilebilecektir.

Şirket, yukarıdaki hususlara ek olarak Site üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde bilgileri yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
Kullanım Koşulları ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,

İlgili kişinin haklarını korumak veya güvenliği için bilgi vermenin gerekli olması.

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcı ve/veya Üye’nin IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcı ve/veya Üye’yi genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı ve/veya Üye’nin ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bize ulaşmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

: *
: *
: *
: